When: 
Thursday, January 25, 2024 - 6:00pm - 9:00pm
Where: 
Weinstein Natatorium, Kirby Sports Center, Easton, PA
Price: 
Free